Перелік нормативних актів доступних для завантаження:


Закон України "Про акціонерні товариства"

Переглянути


Закон України "Про господарські товариства"

Переглянути


Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Переглянути


Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №187

Переглянути


Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Порядку розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності" №1780

Переглянути


Положення ДКЦПФР "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №1591

Переглянути


Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцй та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій" №222

Переглянути


Положення ДКЦПФР "Про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування" №98

Переглянути

 Контекстний пошук тiльки по законодавству